| In English


 

Kahelpool kaubikut
kähisevad kadakad
astuvad astmetel
tüdrukud, taadid
tasases taevas
puterdab purilennuk

tule tule
kui ei karda siis tule
tule tule
sünni, ela ja sure
tule tule
õhtul läidame tule
tule tule
rannale valitule

Madalail mätasteil
istuvad ilmaäärel
pudelid paremal
vasakul vabandused
lambad on latrites
mõtted on mõtetes

tuuled on tukkumas
rabedas rahvamajas
paatide pärades
koriseb kormoran
tule
jäta
meid
meelde
palun